Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Ý Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Hàn Quốc Tiếng Nhật
Ngày

Hiển thị phim đánh đầu từ 2012

American Reunion - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Claire - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Chronicle - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Anh, MỹSản xuất tại: Anh, Mỹ
The Avengers - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
This Means War - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Big Miracle - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Vow - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Mỹ, Brazil, Pháp, Australia, Anh, ĐứcSản xuất tại: Mỹ, Brazil, Pháp, Úc, Anh, Đức
John Carter - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Men in Black III - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 7.3/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Battleship - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.2/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Mirror Mirror - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 5.7/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Lucky One - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 5.9/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Skyfall - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Anh, MỹSản xuất tại: Anh, Mỹ
The Woman in Black - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.6/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Vương quốc Anh, Canada, Thụy ĐiểnSản xuất tại: Anh, Canada, Thụy Điển
The Devil Inside - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 3.8/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Wrath of the Titans - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.1/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Contraband - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.5/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Mỹ, Anh, PhápSản xuất tại: Mỹ, Anh, Pháp
Snow White and the Huntsman - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Hobbit: An Unexpected Journey - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Mỹ, New ZealandSản xuất: USA, New Zealand
Brave - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Shadows Dark - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.5/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Moonrise Kingdom - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 8.2/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Thiếu - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.9/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Mỹ, Czech RepublicSản xuất tại: Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc
Argo - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Một for the Money - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 5.0/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Bạn Có, Chelsea? - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 4.7/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Cosmopolis - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.6/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Pháp, Canada, Bồ Đào Nha, ÝSản xuất tại: Pháp, Canada, Bồ Đào Nha, Ý
Justice League: Doom - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 7.2/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Man on a Ledge - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.6/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Underworld: Awakening - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.4/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Red Lights - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.7/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Tây Ban Nha, MỹSản xuất: Tây Ban Nha, Hoa Kỳ
The Great Gatsby - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Mỹ, AustraliaSản xuất tại: Hoa Kỳ, Úc
Savages - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Tâm sự bà bầu - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 5.1/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Xe 19 - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Bourne Legacy - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
VEEP - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 7.3/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Alcatraz - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 7.3/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
USA, CanadaSản xuất tại: Mỹ, Canada
Girl in Progress - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 4.2/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Django Unchained - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Lockout - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.2/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Pháp, MỹSản xuất tại: Pháp, Hoa Kỳ
The River - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.8/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Thiếu Pieces - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Rock of Ages - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
London Paris New York - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 5.6/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Ấn ĐộSản xuất tại: Ấn Độ
Ngoài ô nhiễm - 2012
Xêp hạngĐánh giá: ?/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
On the Road - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 7.2/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Pháp, Anh, Mỹ, BrazilSản xuất tại: Pháp, Anh, Mỹ, Brazil
Kulman POJAT - 2012
Xêp hạngĐánh giá: 6.8/10
Năm phát hành: 2012Năm phát hành: 2012
Phần LanSản xuất: Phần Lan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NgàyHơn năm
Diễn viên mớiDiễn viên mới
Tiếng Anh Tiếng Belarus Bulgaria Séc người Đan Mạch Tiếng Đức người Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Estonia Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Hin-ddi Hungary Indonesia Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc người Lithuania latvian Macedonia Người Malay Hà Lan Na Uy đánh bóng Bồ Đào Nha Rumani người Nga Thụy Điển Thái Philippines Thổ Nhĩ Kỳ Ukraina Tiếng Việt Yiddish Tiếng Trung Quốc (giản thể) Truyền thống Trung Hoa)
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!