Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Ý Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Hàn Quốc Tiếng Nhật
Ngày

Hiển thị phim đánh đầu từ 1999

The Matrix - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 8.7/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Mỹ, AustraliaSản xuất tại: Hoa Kỳ, Úc
Virus - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 4.6/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, PhápSản xuất tại: Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp
Todo sobre mi madre - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Tây Ban Nha, PhápSản xuất: Tây Ban Nha, Pháp
Chúa Giêsu - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 5.7/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Cộng hòa Séc, Ý, Đức, MỹSản xuất tại: Cộng hòa Séc, Ý, Đức, Hoa Kỳ
Tuyết Rơi vào Cedars - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.7/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Galaxy Quest - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.2/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Deep End của Dương - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.0/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Trà với Mussolini - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.7/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Ý, AnhSản xuất tại: Ý, Vương quốc Anh
American Pie - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Ninth Gate - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.6/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Tây Ban Nha, Pháp, Hoa KỳSản xuất: Tây Ban Nha, Pháp, Hoa Kỳ
Bí ẩn Men - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 5.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Nhưng tôi là một Cheerleader - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.2/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Các Basket - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.3/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Liberty Heights - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.0/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Mummy - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Tribe - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
New Zealand, Vương quốc AnhSản xuất tại: New Zealand, Vương quốc Anh
Các trận đấu - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.0/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
UKSản xuất tại: Anh
Tới Hell - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 4.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Hurricane - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.4/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Đi bộ khắp Ai Cập - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.0/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Eyes Wide Shut - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.2/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Anh, MỹSản xuất tại: Anh, Mỹ
10 Things I Hate About You - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Mỹ Pimp - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.3/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Fatal Error - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 4.5/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Iron Giant - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Wild Wild West - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 4.5/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Phân tích này - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.6/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Mỹ, AustraliaSản xuất tại: Hoa Kỳ, Úc
The Green Mile - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 8.4/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Sixth Sense - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 8.2/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Magnolia - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 8.0/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Yards - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.4/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Yêu thích của sao Hỏa - ​​1999
Xêp hạngĐánh giá: 4.6/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Câu chuyện thẳng - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 8.0/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Pháp, Anh, MỹSản xuất tại: Pháp, Anh, Mỹ
Đối với tình yêu của trò chơi - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.3/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Diamonds - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 5.4/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Đức, MỹSản xuất tại: Đức, Mỹ
Tháng Mười Sky - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.7/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Sleepy Hollow - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.5/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Mỹ, ĐứcSản xuất tại: Mỹ, Đức
Vợ của phi hành gia - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 5.1/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Balzac - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.8/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Pháp, Ý, ĐứcSản xuất tại: Pháp, Ý, Đức
Là John Malkovich - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 7.8/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Futurama - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 8.9/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Sopranos - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 9.3/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Một đêm hè Dream - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.3/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Ý, Anh, MỹSản xuất tại: Ý, Anh, Mỹ
Angel - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 8.1/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Bất kỳ Given Sunday - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.7/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Insider - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 8.0/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Blue Sea Deep - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 5.7/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Mỹ, AustraliaSản xuất tại: Hoa Kỳ, Úc
The Thirteenth Floor - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.8/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Đức, MỹSản xuất tại: Đức, Mỹ
eXistenZ - 1999
Xêp hạngĐánh giá: 6.8/10
Năm phát hành: 1999Năm phát hành: 1999
Canada, Vương quốc AnhSản xuất tại: Canada, Vương quốc Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NgàyHơn năm
Diễn viên mớiDiễn viên mới
Tiếng Anh Tiếng Belarus Bulgaria Séc người Đan Mạch Tiếng Đức người Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Estonia Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Hin-ddi Hungary Indonesia Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc người Lithuania latvian Macedonia Người Malay Hà Lan Na Uy đánh bóng Bồ Đào Nha Rumani người Nga Thụy Điển Thái Philippines Thổ Nhĩ Kỳ Ukraina Tiếng Việt Yiddish Tiếng Trung Quốc (giản thể) Truyền thống Trung Hoa)
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!