Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Ý Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Hàn Quốc Tiếng Nhật
Ngày

Hiển thị phim đánh đầu từ 1995

Bad Boys - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.6/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Last Supper - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.6/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Mortal Kombat - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.5/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Braveheart - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 8.4/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
New Jersey Drive - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.1/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Khói - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.4/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Đức, Mỹ, Nhật BảnSản xuất tại: Đức, Mỹ, Nhật Bản
Tìm kiếm và Destroy - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.2/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Star Trek: Voyager - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.4/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Panther - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.9/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Anh, MỹSản xuất tại: Anh, Mỹ
Exquisite Đau - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 4.7/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Mỹ, Anh, ĐứcSản xuất tại: Mỹ, Anh, Đức
Se7en - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 8.7/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Twelve Monkeys - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 8.1/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Assassins - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.0/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Mỹ, PhápSản xuất tại: Mỹ, Pháp
Memorîzu - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.6/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Nhật BảnSản xuất tại: Nhật Bản
Nixon - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.0/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Circle of Friends - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.4/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Ireland, Mỹ, AnhSản xuất tại: Ai-len, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh
Jeffrey - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.2/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Outbreak - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.4/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
La Haine - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 8.1/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
PhápSản xuất tại: Pháp
Dracula: Dead và Loving It - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.3/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Mỹ, PhápSản xuất tại: Mỹ, Pháp
Waterworld - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.9/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Apollo 13 - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.5/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Power of Attorney - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.1/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Full Body Massage - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.2/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Dead Man - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.7/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Mỹ, Đức, Nhật BảnSản xuất tại: Mỹ, Đức, Nhật Bản
Leaving Las Vegas - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.6/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Pháp, AnhSản xuất tại: Pháp, Anh
Mosquito - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 3.9/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Johnny Mnemonic - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.2/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Canada, USASản xuất tại: Canada, Mỹ
Thứ Sáu - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.1/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
GoldenEye - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.1/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Anh, MỹSản xuất tại: Anh, Mỹ
Jumanji - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.5/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Heat - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 8.3/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Crimson Tide - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.2/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Get Shorty - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.9/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Các nhanh và Dead - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.3/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Mỹ, Nhật BảnSản xuất tại: Hoa Kỳ, Nhật Bản
Casino - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 8.2/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Mỹ, PhápSản xuất tại: Mỹ, Pháp
To Die For - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.7/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Anh, MỹSản xuất tại: Anh, Mỹ
Điêu luyện - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.4/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Loài - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 5.7/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Duo luo tian shi - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.5/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hồng KôngSản xuất tại: Hồng Kông
La cité des enfants perdus - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.7/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Pháp, Đức, Tây Ban NhaSản xuất tại: Pháp, Đức, Tây Ban Nha
Kôkaku kidôtai - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.8/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Nhật BảnSản xuất tại: Nhật Bản
The Usual Suspects - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 8.7/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Mỹ, ĐứcSản xuất tại: Mỹ, Đức
Pocahontas - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.2/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
The Basketball Diaries - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.1/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Các OJ Simpson Story - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 3.2/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Balto - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.7/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Desperado - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 7.1/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
Georgia - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.0/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Mỹ, PhápSản xuất tại: Mỹ, Pháp
The Prophecy - 1995
Xêp hạngĐánh giá: 6.5/10
Năm phát hành: 1995Năm phát hành: 1995
Hoa KỳSản xuất tại: Hoa Kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NgàyHơn năm
Diễn viên mớiDiễn viên mới
Tiếng Anh Tiếng Belarus Bulgaria Séc người Đan Mạch Tiếng Đức người Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Estonia Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Hin-ddi Hungary Indonesia Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc người Lithuania latvian Macedonia Người Malay Hà Lan Na Uy đánh bóng Bồ Đào Nha Rumani người Nga Thụy Điển Thái Philippines Thổ Nhĩ Kỳ Ukraina Tiếng Việt Yiddish Tiếng Trung Quốc (giản thể) Truyền thống Trung Hoa)
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!